Návrh do rozpočtu města na rok 2008 za obec Veselá

Autor: lk <libor.koloc(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 12. 09. 2007

Práce na rozpočtu města na rok 2008 se rozběhla. Všechny osadní výbory zaslaly městu své požadavky, které budou dále zpracovávány.

Zde jsou ty naše, ale poněkud ve zkrácené podobě.Zato jsou zde k jednotlivým bodům vysvětlující komentáře.


 1. SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
  V současné době je připravován projekt. Celé dílo by mělo být hotové do r.2013.
  projekt se pohybuje v desítkách tisíc korun a celá kanalizace v desítkách miliónů
 2. DOPRAVA a bezpečnost jejich účastníků
  Dopravní situace ve Veselé je z důvodu průchozí silnice II. třídy č 610 často velmi nebezpečná (viz. poslední havárie o těchto prázdninách). Není neobvyklé zde potkat auto jedoucí rychlostí vyšší jak 80km/h a zrovna tak je neobvyklé zde potkat hlídku policie, která by řidiče rychle jedoucích aut v dost nepřehledných úsecích ( kterých je ve Veselé dostatek),  alespoň vystrašila. Ve směru na MH autobusy zastavují buď přímo na silnici, nebo na chodníku, který je zároveň stále ještě provizorní zastávkou. 
  Navrhujeme:
  - vybudování už vyprojektované autobusové zastávky
  - instalaci dopravních zrcadel pro bezpečnější výjezd z ulic na silnici
  - vytvoření novách přechodů pro chodce
  - vybudování protihlukové bariéry mezi obcí a dálnicí
 3. VÝSTAVBA HŘIŠTĚ - 2. ETAPA
  Jedná se o rekonstrukci velkého hřiště a dostavbu zázemí tenisového kurtu a hřiště (šatna, WC...)
 4. ZLEPŠENÍ STAVU VODNÍ NÁDRŽE
  Jak to udělat, aby se ze stoky na návsi stal opět rybník? Vody je málo a chovat husy se taky už nikomu nechce a okřehku na hladině prospívájí i všechny nečistoty do rybníku přitékající. Navrhujeme v blízkosti rybníka provést vrt s čerpadlem, který by v případě nutnosti poskytl rybníku potřebné množství vody. Pak by jistě i bakovští rybáři, kteří mají rybník v poronájmu provedli jeho řádné vyvápnění a i umělý ostrůvek s boudou pro kachny by čistotě vody jistě prospěl a děti by se měly na co dívat.
 5. MÍSTNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKY
  Rekonstrukce/opravy místních komunikací a chodníků by se měly realizovat s ohledem na budovaní splaškové kanalizace. Do doby vybudování kanalizace by se měly alespoň provizorně (např. tak jak se zpevnila příjezdová cesta k Jónům (naproti škole)) vyrovnat a zpevnit povrchy části školní ulice, příjezdové cesty k rodinným domům na návsi a přístupové cesty ke hřbitovu. Do návrhu jsme uváděli konkrétně každou ulici, její stav a potřeby, délku, předpokládané náklady atd...
 6. OPRAVA POULIČNÍHO OSVĚTLENÍ
  požadujeme kontrolu stavu pouličního osvětlení a výměnu lamp, které jsou nakloněné, či z nich lezou dráty
 7. OPRAVA / VÝMĚNA LAVIČEK
  2x hřbitov
  2x zátáčka u Kejmarů (křižovatka 5. května s bakovskou)
  2x náves
  2x u konzumu
 8. PARK U AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY
  Vykácení uschlých a přestárlých stromů a keřů. Hlavně usychající strom hned vedle autobusové zastávky, který v případě ulomení větve za silnějšího větru může způsobit zranění osob v blízkosti zastávky.
  Oprava plotu, podezdívky a zdemolovaného modelu hradu
  Osázení novou zelení.

Toto je zhruba návrh osadního výboru do rozpočtu města na rok 2008.