2. informační schůzka k realizaci splaškové kanalizace ve Veselé

Autor: admin <admin(at)vesela.org>, Téma: Finance, Vydáno dne: 26. 02. 2010

Město Mnichovo Hradiště a Osadní výbor Veselá zve občany a vlastníky nemovitostí ve Veselé
na druhou schůzku k realizaci kanalizace,
která se uskuteční
ve středu 3. března 2010, od 18:00 hodin v restauraci U Bílého Lva
ve Veselé


Na žádost občanů se ještě jednou uskuteční úvodní schůzka k realizaci splaškové kanalizace v místní části Veselá:
  1. Úvodní informace - současný stav příprav
  2. Předpokládaný postup přípravy a realizace stavby, harmonogram
  3. Informace k přípravě a realizaci domovních přípojek
  4. Různé
  5. Závěr
Schůzky se zúčastní vedení města, projektant stavby a zástupce společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.