Odstávka vody ve Veselé

Autor: admin <admin(at)vesela.org>, Téma: Informace, Zdroj: MěÚ MH, Vydáno dne: 13. 09. 2010

2. října 2010 od 8:00 do 16:00 dojde k odstávce vody ve Veselé

Věc : Mnichovo Hradiště, ul. Víta Nejedlého – posílení vodovodního řadu
(oznámení o přerušení dodávky pitné a užitkové vody)


 Společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. tímto oznamuje, že v sobotu 2. října 2010 od 8:00 do 16:00 dojde k přerušení dodávky pitné a užitkové vody v rámci výše uvedené akce z důvodů přepojení nového potrubí vodovodu na stávající potrubí vodovodu v ulici Víta Nejedlého. Tato odstávka se bude týkat následujících částí města:

Dovolujeme si požádat občany města a další dotčené osoby o shovívavost při tomto krátkodobém přerušení dodávky pitné a užitkové vody. V případě jakýchkoliv problémů se prosím obraťte na dispečink Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. tel. 326 376 130 (160).

ing. Miloš Kafluk
oddělení VRI