Aktuální informace č. 1 ke stavbě kanalizace ve Veselé

Autor: admin <admin(at)vesela.org>, Téma: Informace, Zdroj: správa majetku a rozvoje města, Vydáno dne: 15. 04. 2011

Vážení občané Veselé a majitelé nemovitostí

v rámci další přípravy realizace stavby kanalizace dne 30.03.2011 proběhla ve spolupráci s OV Veselá první schůzka s vlastníky nemovitostí uvažovaných k připojení na kanalizaci v I. etapě prací (ulice Lhotická, Slepá a část ulice 5.května po křižovatku se Lhotickou). Schůzka se konala za účasti místostarosty města a městského úřadu, zástupců stavební firmy BAK Trutnov a dodavatele kanalizačních materiálů, technického dozoru investora a projektanta domovních přípojek.

Účastníci schůzky byli v úvodu pomocí dataprojektoru seznámeni s historií a současným stavem příprav, definitivním technickým řešením, harmonogramem prací a dalšími informacemi k výstavbě. Dále pak společnost BAK seznámila přítomné s ceníkem orientačních cen kanalizačních domovních přípojek a domovních revizních šachet a na vzorovém výkresu přípojky byly vysvětleny a upřesněny technické pojmy.

V závěru schůzky byli přítomní seznámeni s doporučujícími kroky pro realizaci přípojek a bylo dohodnuto předání patřičných informací OV Veselá a jejich zveřejnění na internetových stránkách města.

Důležitá upozornění:

Pro jednotlivé etapy výstavby kanalizace a přípojek proběhnou podrobné informativní schůzky podle harmonogramu stavby, na které budou vlastníci připojovaných nemovitostí v dostatečném předstihu písemně pozváni.

Mimo to budou během vlastní realizace stavby kanalizace probíhat pravidelné kontrolní dny, při kterých vám rádi poradíme či s vámi projednáme vaše dotazy či připomínky. Jejich termíny budou upřesněny prostřednictvím OV Veselá.

Ke zprovoznění kanalizace dojde až po dokončení a kolaudaci všech stok ve Veselé, nelze tedy počítat s průběžným napojováním.

Prakticky všechny výše uvedené materiály budou během měsíce dubna zveřejněny na webových stránkách města a budou také předány k dispozici i OV Veselá.

Přílohy:

  1. Situace celková /výkres/
  2. Harmonogram
  3. Ceník BAK
  4. Informace, doporučení a kontakty