OZNÁMENÍ k zahájení provozu kanalizace ve Veselé

Autor: Ondra <ondrejlochman(at)gmail.com>, Téma: Informace, Vydáno dne: 16. 07. 2013

Rada města Mnichovo Hradiště usnesením č. 291 ze dne 15.07.2013 schválila dokumenty nutné k provozu splaškové kanalizace ve Veselé a současně schválila cenu stočného platnou pro II. pol. r. 2013 ve výši 32,21 Kč/m3 bez DPH, resp. 37,04 Kč vč. DPH (cena je shodná s cenou stočného v Mnichově Hradišti).

Od 18.07.2013 se tedy mohou zájemci o připojení na kanalizaci obrátit, nejlépe telefonicky, na výše uvedená čísla odboru SMRM, s žádostí o uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod. Vlastní připojení na veřejnou část přípojky pak proběhne v předem dohodnutém termínu pod dohledem zástupce města (nutná kontrola před záhozem výkopu). Ještě jednou připomínáme, že neveřejná část domovní přípojky musí být provedena podle příslušné projektové dokumentace a územního souhlasu a že do této kanalizace nesmí být zaústěny dešťové vody. Ing. Miloš Krůfa, v.r. vedoucí Odboru správy majetku a rozvoje města ČJ: SMRM/6954/2013 JID: 19636/2013/mumh Vyřizuje: Ing. Miloš Krůfa Telefon: 326 776 720 nebo 326 776 721 nebo 326 776 724 E-mail: milos.krufa@mnhradiste.cz Datum: 16.07.2013